איתור כספים אבודים
עלויות השירות

עלות בדיקה  - 50 ש"ח (מקוזז מסכום סופי במידה ומעוניינים לפדות כסף.

עלות שחרור כספים מלא - 8% מסך הכסף הנזיל ששוחרר בעקבות הבדיקה.

תיאור השירות

חיפוש כספים אבודים בחסכונות בארץ ובארה"ב.

באמצעות התחברות למאגרים ממשלתיים אנחנו עורכים בדיקה על כספים אשר רשומים על שמכם, לאחר איתור הכספים אנחנו דואגים למלוא ההליך הבירוקרטי עד לקבלת הכסף בפועל לחשבונכם.

פנייתך התקבלה. תודה.

איך זה עובד?

נרשמים באתר, נותנים מספר תעודת זהות, תאריך הנפקה (של תעודת הזהות) ומספר טלפון נייד.

תוך עד 3 ימים אנחנו עורכים בדיקה כללית באתרים, בעקבותיה נרשמים לקבלת מידע מקיף על הקרנות והכספים האבודים.

תוך 2-7 ימים (בהתאם לחברה אצלה מצוי הכסף) אנחנו דואגים למילוי הטפסים ולהשגת המסמכים הדרושים לשחרור הכסף.

תנאי השירות

השירות ניתן בתמורה לתשלום מוסכם. 

בעלי האתר מתחייבים לשמור על חיסיון מוחלט ולא להעביר את פרטי הפונה לכל גורם שהוא, מלבד לגורם מולו מתבצע בירור פרטי הקופות.

הפונה מתחייב להעביר לנותן השירות את התמורה המוסכמת, כלומר עמלת טיפול מוסכמת של 8% מהכסף שנמצא והובא לפדיון.

הפונה מתחייב להעביר את התשלום תוך לא יאוחר מ-30 יום מזמן קבלת השירות. התשלום יתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון ע"ש אורן הס בבנק הבינלאומי, סניף 012, מספר 019874 או באמצעות תשלום בהמחאה ע"ש אורן הס שתועבר בדואר 24 או בדואר רשום למשרד בכתובת המתנחלים בהר 14 י"ם, 9677213.

פונה אשר יקבל את התמורה המוסכמת ואשר לא ישלם את המחיר שנקבע יחוייב בריבית של 2% לכל חודש פיגור וכן בהוצאות טיפול בגובה 20% מסכום החוב.

בעלי האתר מתחייבים לפעול בשקיפות ובהוגנות ולעשות ככל יכולתם כדי להשיג את התמורה הטובה ביותר ללקוח הפונה.