ליווי יזמים 
עלויות השירות

יותאמו באופן פרטני לפי גודל העסק, צרכים וכמות הזמן הנדרשת לליווי.

הפנייה הינה ללא עלות.

יזם שמעוניין במסלול של שותפות במקום שכר יציין את זה בגוף הפנייה.

תיאור השירות

ליווי יזמים ועסקים חדשים.

בניית תכנית עסקית, ניתוח כדאיות כלכלית.

בניית תכנית מימון. 

פגישות חודשיות - ליווי יד ביד עד להקמת וייצוב העסק.

פנייתך התקבלה. תודה.

איך זה עובד?

רושמים מספר שורות על היזם ועל הרעיון העסקי והמצב שלו.

אנחנו מנתחים את הנתונים, הצרכים והשוק ומעבירים הצעת ליווי מותאמת לעסק באופן פרטני.

לאחר הסכמה על מתווה חותמים חוזה שכולל התאמת ציפיות של היזם מול בעלי האתר, לוחות זמנים לעבודה המשותפת ויעדים.

תנאי השירות

השירות ניתן בתמורה לתשלום מוסכם. 

בעלי האתר מתחייבים לשמור על חיסיון מוחלט ולא להעביר את פרטי הפונה לכל גורם שהוא.

הפונה מתחייב להעביר לנותן השירות את התמורה המוסכמת, כפי שתקבע בין הצדדים.

פונה אשר יקבל את התמורה המוסכמת ואשר לא ישלם את המחיר שנקבע יחוייב בריבית של 2% לכל חודש פיגור וכן בהוצאות טיפול בגובה 20% מסכום החוב.