מימון חכם - שיפור תנאי הלוואות

עלויות השירות

עלות בדיקה וטיפול - 80 ש"ח.

עלות החלפת הלוואה - 15% מסך החיסכון בריביות שהושג.

תיאור השירות

בדיקת תנאי הלוואה קיימת

העברת הצעה בנקאית להוזלה משמעותית של ההלוואה הקיימת בתמורה להעברה חלקית או מלאה של פעילות לבנק המציע.

קבלה/ סירוב להצעה

פנייתך התקבלה. תודה.

איך זה עובד?

נרשמים באתר, מעבירים צילום מסך של דף ההלוואות מאתר הבנק למייל/ לפקס/ ווטסאפ.

תוך עד 7 ימים נציג של אחד הבנקים איתם אנחנו עובדים מתקשר לשאלון פרטים אישיים

תוך עד 2 ימים נוספים מעביר הבנק הצעה להלוואה בתנאים משופרים.

קיבלת את ההלוואה? מזל טוב.

לא קיבלת? מוזמן להירשם לבדיקה נוספת.

תנאי השירות

השירות ניתן בתמורה לתשלום מוסכם. 

בעלי האתר מתחייבים לשמור על חיסיון מוחלט ולא להעביר את פרטי הפונה לכל גורם שהוא, פרט לבנק הפונה.

הפונה מתחייב להעביר לנותן השירות את התמורה המוסכמת, קרי עמלת טיפול בתוספת 15% מסך החיסכון שהושג בפועל.

אין בפנייה לאתר משום התחייבות שהיא לקבל את ההצעה הבנקאית שתועבר לפונה.

הפונה מתחייב להעביר את התשלום תוך לא יאוחר מ-30 יום מזמן קבלת השירות. התשלום יתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון ע"ש אורן הס בבנק הבינלאומי, סניף 012, מספר 019874 או באמצעות תשלום בהמחאה ע"ש אורן הס שתועבר בדואר 24 או בדואר רשום למשרד בכתובת המתנחלים בהר 14 י"ם, 9677213.

פונה אשר יקבל את התמורה המוסכמת ואשר לא ישלם את המחיר שנקבע יחוייב בריבית של 2% לכל חודש פיגור וכן בהוצאות טיפול בגובה 20% מסכום החוב.

בעלי האתר מתחייבים לפעול בשקיפות ובהוגנות ולעשות ככל יכולתם כדי להשיג את התמורה הטובה ביותר ללקוח הפונה.